Ole Mads Sirks Vevle
Monologforestilling
(Premiere Teaterfestivalen i Fjaler 2021 - Fredag 10. september)

Et Jeg henvender seg til Gud, et Du. Jeg-personen befinner seg i skjæringspunktet, eller skjærsilden om du vil, mellom et religiøst og et sekulært verdensbilde, tvil og tro, hellig overbevisning og radikal nihilisme, ytre høyre og ytre venstre, det begripelige og det ubegripelige, det eviggyldige og det dagsaktuelle, mellom et ønske om å bevare det bestående og å rive ned absolutt alt.
 

Ole Mads Sirks Vevle
Monologforestilling (Premiere 2020)

Dette er en ekspressiv monolog som går i strupen på eksistensielle, politiske og kunstneriske problemstillinger. Med et teatralsk språk som er overdrevent affektert og blottet for ironi tvinges det fram svar på de ultimate spørsmålene med ultrateatrale virkemidler. Alt peker fram mot et sammenbrudd.   

Ole Mads Sirks Vevle
Forestilling (Premiere 2005)

Daglig leder i enkeltmannsforetaket hevdet i 2005 å ha oppdaget et skjult skrift bestående av til da ukjente utsagn.

 

Han baserte Secret Sayings på dette.  

Ole Mads Sirks Vevle
Monolog (Premiere 2004)

Denne dramatiske monologen er formet som en dialog mellom far og sønn. Teksten  imiterer fjernsynets språk, en vedvarende strøm av informasjon som aldri opphører og som aldri når en konklusjon. Det blandes mellom høy- og lavkultur, det komiske og det tragiske, det seriøse og det trivielle.